Localisation et calendrier
 
Veuillez sélectionner l'année de l'événement.
 2022 (5) 2021 (4) 2020 (5) 2019 (7) 2018 (10) 2017 (6) 2016 (6) 
2015 (6) 2014 (15) 2013 (12) 2012 (13) 2011 (12) 2010 (16) 2009 (18) 2008 (25) 
2007 (19) 2005 (1)       
Museumschip Kasteel Vlotburg in Harlingen du 28.07. au 08.09.2016
Wij liggen aan:

Franekertrekvaart
8861HE
Harlingen

Zie ook GP-TV Friesland: https://youtu.be/nWdiTWPtMe0

Museumschip Kasteel Vlotburg in Harlingen aan de Franekertrekvaart
Bron: Google Maps

Geschiedenis:
Ontstaan en stadsrechten

Omstreeks 1157 stichtte Eilwardus Ludinga het klooster Ludingakerke in het dorp Almenum. De monniken groeven grachten om de handelsvaart beter mogelijk te maken. Ludingakerk werd hierdoor een van de rijkste kloosters in Friesland. De buurt ten westen van Almenum, Harlingen, werd daardoor zó belangrijk dat deze in 1234 stadsrechten kreeg. Daarmee is Harlingen als stad ouder dan bijvoorbeeld Leeuwarden, Dokkum, Franeker of Amsterdam. Noordwestelijk van Harlingen lag in die tijd nog de stad Griend met poorten, grachten en zelfs een hogeschool. In 1287 werd Griend als gevolg van de desastreuze Sint-Luciavloed grotendeels verzwolgen door de zee. Thans is Griend nog slechts een zandplaat in de Waddenzee. De naam Harlingen is vermoedelijk afkomstig van de state Harlinga. In 1311 kwam "Harlingen" voor in Engelse havenregisters. In 1579 ondertekenden afgezanten van de stad de Unie van Utrecht en op 22 december 1634 ontving Harlingen zijn octrooi van de Staten van Friesland voor Groenlandsch- en Straat Daevids-visscherij (walvisvaart).

Twee eeuwen lang bestaat Harlingen, gelegen op een bogtigen uithoek der kust, in de schaduw van de universiteitsstad Franeker. Maar door de verbinding met de zee nam de welvaart gestaag toe. Vroeger lag de stad westelijker dan vandaag, maar de zee sloeg regelmatig land weg. In 1543 en 1565 breidde men uit in noordelijke richting, zodat de Noorderhaven de Binnenhaven wordt, die hij nu nog is. Op de middag van 17 mei 1568 werden tot verbazing van de Harlingers 1800 Waalse soldaten aan land gezet, die later in de slag bij Heiligerlee verslagen worden. De gehate[bron?] Spaanse kolonel Caspar de Robles - door Alva daar als stadhouder aangesteld - gelastte in 1574 verhoging van de dijken. In 1579 volgde een uitbreiding naar het oosten, mede door de toevloed van Vlaamse doopsgezinden die de katholieke repressie in de Zuidelijke Nederlanden ontvluchten. Door deze uitbreiding die in drie maanden werd voltooid, lag de kerk van Almenum nu binnen de stadsvesten. De handelsvaart naar de landen om Noord- en Oostzee nam toe en in 1598 werd de stad weer uitgebreid, nu in zuidelijke richting. In 1596 werd het eerste stenen woonhuis gebouwd, De vergulde Engel, aan de Lanen 28. Het gebouw is ieder jaar op Monumentendag te bezichtigen.

In 1644 kwam de Friese Admiraliteit van Dokkum naar Harlingen. De Zuiderhaven kreeg het karakter van marinehaven. De vermaarde Tjerk Hiddes de Vries wordt er later luitenant-admiraal. De krijgsvaart bleef echter van minder belang dan de handelsvaart. Talrijke schippers onderhielden beurtvaarten naar de Waddeneilanden, naar alle hoeken van de provincie en naar de Zuiderzeehavens, waarvan Amsterdam de belangrijkste was. De stad kende veel nijverheid. Er waren scheepswerven, bierbrouwerijen, zeep- en zoutziederijen, steen- en pottenbakkerijen, kalkovens, graan- en zaagmolens. Maar zoals dat al eerder het geval was met de Hanzesteden aan de toenmalige Zuiderzee, werd Harlingen in de volgende eeuwen voorbijgestreefd door Amsterdam en Rotterdam. Toch bleef Harlingen als kustvaart- en vissershaven met veel voorzieningen en het nieuw gegraven Van Harinxmakanaal van groot economisch belang voor Friesland.

Oranjebezoeken
Verschillende keren is Harlingen bezocht door de stadhouderlijke en later de koninklijke familie. Het eerste bezoek was van Willem van Oranje.

Koninklijke bezoeken aan Harlingen
Jaar    Persoon    opmerkingen
1581    Willem van Oranje    Hij schenkt de stad 3000 Caroliguldens voor verbetering van de havenwerken
1734    Prins Willem IV    eerste bezoek
1745    Prins Willem IV    tweede bezoek
1773    Prins Willem V    eerste bezoek
1791    Prins Willem V    tweede bezoek
1837    Koning Willem I   
1873    Koning Willem III   
1877    Prins Hendrik van Oranje-Nassau    Prins Hendrik opent als plaatsvervanger van Koning Willem III de Nieuwe Willemshaven
1905    Koningin Wilhelmina
1905    Koningin-moeder Emma
1905    en Prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin   
1982    Koningin Beatrix    Koninginnedag

Vlag en Wapen van Harlingen:


Historische kaart van Harlingen uit 1664
 Historische kaart van Harlingen uit 1664
Bron: Wikipedia
 
Aucune entrée n'est encore créée.