Localisation et calendrier
 
Veuillez sélectionner l'année de l'événement.
 2024 (4) 2023 (11) 2022 (6) 2021 (4) 2020 (5) 2019 (7) 2018 (10) 
2017 (6) 2016 (6) 2015 (6) 2014 (15) 2013 (12) 2012 (13) 2011 (12) 2010 (16) 
2009 (18) 2008 (25) 2007 (19) 2005 (1)     
Museumschip Kasteel Vlotburg in Nieuwegein du 08.03. au 29.04.2020
Bezoek ons als wij in Nieuwegein liggen en ontdek hoe men leefde in de middeleeuwen.

Onze ligplaats:

T/o Dorpsstraat 3-4, 3433 CH Nieuwegein. 

Hoek Oranjestraat / Dorpstraat of hoek kerk en Oranjebrug.
Nabij Museumwerf Vreeswijk.(Wierselaan 113)

Wij zijn ook open tijdens de vakantie, feestdagen en Koningsdag.
Tijdens Koningsdag liggen wij 200 meter verderop en zijn dan open van 09:00 - 18:00 uur.

Zie ook het programma van De Beugelaer en de Oranjevereniging Vreeswijk.


Bron: Google Maps

Zie ook deze mooie drone opname:

2020-03-06 Nieuwegein - Daniel P.J. van Heugten - IT2Cloud Media
Bron: 2020-03-07 Nieuwegein - Daniel P.J. van Heugten - IT2Cloud Media Nederland

Geschiedenis


GroeikernIn de jaren 60 en 70 van de twintigste eeuw vond in Nederland een golf van suburbanisatie plaats: bewoners uit de grote steden in de Randstad trokken naar de omliggende gemeenten. De regering vond het noodzakelijk deze bewegingen te coördineren en in goede banen te leiden. Met name het behoud van het Groene Hart met zijn natuurlijke en landschappelijke waarden was daarbij speerpunt van het beleid. Het werd daarom de gemeenten in en om dit gebied niet langer toegestaan om op eigen initiatief en zelfstandig grootschalige bouwprojecten te ontwikkelen en ten uitvoer te brengen.

In plaats daarvan werden, voor de wel degelijk noodzakelijke uitbreiding van de voorraad woningen en bedrijfsgebouwen door de centrale overheid zelf bouwlocaties aangewezen. Rondom Utrecht lag het zwaartepunt van de planning aan de zuidkant van de stad.

Reeds vanaf 1958 bestond bij het provinciebestuur van Utrecht het plan om het gebied tussen de dorpen Jutphaas en Vreeswijk volledig te gebruiken voor grootschalige woningbouw waardoor, met inbegrip van deze beide gemeenten een geheel nieuwe plaats zou ontstaan. In het noordelijk deel van het gebied was Jutphaas al bezig met het bouwen van de uitbreidingswijk "Wijkersloot" en Vreeswijk in het zuiden met de wijk "Zandveld". Deze ontwikkelingen waren aldus voorboden van de nieuwe plaats.

Op 12 juni 1969 besloten de gemeenteraden van Jutphaas en Vreeswijk zichzelf op te heffen en op 30 juni 1971 werden de oude gemeentevlaggen gestreken. Zodoende was op 1 juli 1971 de nieuwe gemeente Nieuwegein een feit. Nieuwegein profileert zichzelf ook wel als een stad.

NaamIn het gebied tussen Jutphaas en Vreeswijk stond vroeger een nederzetting genaamd Geyne. Deze nederzetting heeft in 1295stadsrechten gekregen maar werd korte tijd later, in 1333, verwoest in een oorlog tussen de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland. Vandaag herinnert alleen Huis Oudegein nog aan deze tijd. Nadat de besturen van Vreeswijk en Jutphaas enige tijd gedebatteerd hadden over de naam van de nieuwe plaats (o.a. het alternatief "'t Gein" als verwijzing naar Geyne, sneuvelde) besloten ze de nieuwe plaats te noemen naar deze oude nederzetting.

Bron: Wikipedia

     

Vlag van Nieuwegein           Wapen van Nieuwegein