Liegeplätze, Termine und Veranstaltungen
Bitte wählen Sie das Veranstaltungsjahr aus.
 2023 (2) 2022 (6) 2021 (4) 2020 (5) 2019 (7) 2018 (11) 2017 (6) 
2016 (6) 2015 (6) 2014 (14) 2013 (13) 2012 (14) 2011 (12) 2010 (17) 2009 (18) 
2008 (25) 2007 (19) 2006 (3) 2005 (1)     
Museumschip Kasteel Vlotburg in Schagen vom 26.05. bis 03.07.2017
Locatie:
close to Westerweg 3, 1741 NV Schagen
Bron: Google Maps

Geschiedenis

Sint-Christoforuskerk in Schagen voor de brand van 1895
Sint-Christoforuskerk in Schagen vanuit het oosten, met veemarkt op de voorgrond na de brand van 1895


De plaats Schagen werd rond 989 al genoemd, toen in documenten werd opgetekend dat graaf Dirk II en zijn vrouw zes in Schagen (villa Scagha) gelegen hoeven overdroegen aan de abdij van Egmond. Het is niet duidelijk of er toen al sprake was van een dorp. Wel zijn er aanwijzingen gevonden voor bewoning op de terpen in en rond Schagen in de 10e en 11e eeuw, maar die terpen waren te klein om meer dan één gezin te herbergen. In 1415 verleende Willem VI een stadsrecht aan Schagen. Dit was onderdeel van een grote bestuurlijke hervorming in West-Friesland, waarbij vrijwel het gehele West-Friese platteland in de een of andere vorm stadsrechten kreeg, naar model van het handvest dat Schellinkhout in 1402 had gekregen. De rechten werden in 1426 alweer afgenomen door Filips van Bourgondië, naar aanleiding van de opstelling van Schagen in de Hoekse en Kabeljauwse twisten (veel van de andere West-Friese 'plattelandssteden' ondergingen hetzelfde lot). In 1427 gaf Filips de Goede van Bourgondië Schagen in leen aan zijn oom Willem de Bastaard, een van de zeven bastaarden van Albrecht van Beieren en Maria van Bronckhorst. Willem verleende in 1427 een nieuw stadsrecht aan Schagen. Hij liet een slot bouwen en trok er in 1440 in. In 1456 kreeg Schagen van Filips van Bourgondië alle eerder verloren rechten weer terug. Willem liet vervolgens ook een kerk bouwen, die gereed kwam in 1460 en die gewijd was aan Sint-Christoforus en op 29 augustus 1895 door brand verwoest werd.[3] De vestiging van Willem de Bastaard en vooral deze kerk lijkt er de reden van te zijn dat Schagen tot een regionaal verzorgingscentrum uitgroeide.[4] In 1463 kreeg Schagen het recht op het houden van twee jaarmarkten en een weekmarkt.[5] In 1603 kreeg Schagen van de Staten van Holland het recht op een jaarlijkse paardenmarkt.

In het begin van de Gouden Eeuw kende Schagen in tegenstelling tot 'echte' steden als Alkmaar, Enkhuizen, Medemblik en Hoorn nauwelijks een bloei. Pas later kon de stad profiteren van de toegenomen welvaart, maar het haalde nooit de bloei die de genoemde steden doormaakten. Ook na de Gouden Eeuw bleef een doorgroei uit. Mede door de inpoldering van het omliggende gebied kon Schagen in de 19e eeuw economisch weer tot bloei komen. Met name de veemarkt speelde daarbij een belangrijke rol. Toen in 1865 de spoorweg tussen Alkmaar en Den Helder in gebruik werd genomen ontstond er een groot afzetgebied van en voor de plaatselijke nijverheid. Schagen had toen ongeveer 2060 inwoners.

In de loop van de 20e eeuw zakte de welvaart langzaam in. Vooral na de Tweede Wereldoorlog liep de agrarische sector sterk terug. Maar omdat Schagen niet alleen daarvan afhankelijk was, was de achteruitgang hier een mindere last dan voor veel andere agrarische gemeenten. Rond 1960 ging Schagen weer langzaam floreren; het inwonertal lag nog onder de 5.000 maar was stijgende. Met name in jaren zeventig groeide het aantal van inwoners sterk. Begin jaren negentig werd die groei minder maar bleef vrij sterk in vergelijking met omliggende plaatsen. In 2007 kende de plaats Schagen circa 19.000 inwoners.

Regenten

Slot Schagen

Regenten:
periode naam geboren overleden familie opmerkingen
1427-1465 Willem bastaard van Holland 1387 1473   1e heer van Schagen admiraal van Holland en kastelein van Medemblik
1465-1480 Aelbrecht 1432 1480 zoon 2e heer van Schagen
1480-1535 Josina 1467 1543 dochter 3e heer van Schagen
1535-1542 Jan 1485 1542 neef 4e heer van Schagen
1542-1548 Willem 1518 1548 zoon 5e heer van Schagen
1550-1618 Jan ca. 1544 1618 zoon 6e heer van Schagen, Borchharen en Barsingerhorn
1618-1638 Albrecht 1577 1638 zoon 7e heer van Schagen
1639-1658 Willem ca. 1618 1658 zoon 8e heer van Schagen, verkocht Schagen
1658-1676 George van Cats 1632 1676 gekocht 9e heer van Schagen en heer van Cats en Coulster
1676-1699 Floris ca. 1645 1699 gekocht 10e heer van Schagen, Schagerkogge, Burghorn en Wognum en
graaf van Warfusée neef van de 8e heer van Schagen
1700-1706 Diederik 1679 1706 zoon 11e heer van Schagen
1707-1734 Maria Isabella 1677 1733 zuster 12e heer van Schagen, gravin van Warfusée en Oultremont en
vrouwe van Schagen, Schagerkogge, Burghorn, Wognum en Warmond
getrouwd met Jean François Paul Emile d'Oultremont
1734-1762 Florentius d'Oultremont   1762 zoon 13e heer van Schagen
1763-1782 Louis d'Oultremont   1782   14e heer van Schagen
1784 Théodore d'Oultremont       15e en laatste heer van Schagen

Bron: Wikipedia