Liegeplätze, Termine und Veranstaltungen
Bitte wählen Sie das Veranstaltungsjahr aus.
 2023 (2) 2022 (6) 2021 (4) 2020 (5) 2019 (7) 2018 (11) 2017 (6) 
2016 (6) 2015 (6) 2014 (14) 2013 (13) 2012 (14) 2011 (12) 2010 (17) 2009 (18) 
2008 (25) 2007 (19) 2006 (3) 2005 (1)     
Museumschip Kasteel Vlotburg in Den Helder vom 06.07. bis 04.09.2017
Bezoek ons in Den Helder, wij liggen aan de Flaneerkade (hoek Zuidstraat en Weststraat)Bron: Google Maps


Geschiedenis

Vroegste geschiedenis.
Lemaires polder bij Den Helder. Kaart uit 1641 door Claes Jansz. Visscher. Het grondgebied van de huidige gemeente Den Helder behoorde in de vroege middeleeuwen tot de gouw Texla. De oudste kern van de huidige gemeente is Huisduinen, dat is gesticht in het begin van de 8e eeuw. Na grote stormvloeden in het einde van de 12e eeuw bleven Huisduinen en het zuidelijk gelegen Callantsoog als eiland achter. In de late middeleeuwen waren de graven van Egmont heren van het gebied. Het wapen van Den Helder is afgeleid van het wapen van deze graven.  Rond 1500 ontstond het dorp Helder een paar kilometer ten noorden van Huisduinen, op hetzelfde eiland. Tijdens de Allerheiligenvloed van 1570 werden stukken duin weggeslagen en gingen de kernen van Huisduinen en Helder verloren. De dorpen werden verder landinwaarts opnieuw opgebouwd. Sinds het in 1610 realiseren van de Zanddijk tussen Huisduinen en Callantsoog is het gebied verbonden met het vaste land.

Groei tot havenstad
Het nieuwe dorp Helder lag ter hoogte van wat nu de wijk Oud-Den Helder is. De bevolking van het dorp leefde van de visserij en van het loodswezen. In het dorp stond een houten protestantse kerk, een stolpkerk. Later werden er ook een vermaning, een katholieke schuilkerk, een oud-katholieke kerk en een synagoge in gebruik genomen.  Ten oosten van het dorp Helder was een natuurlijke baai ontstaan, het Nieuwe Diep, die door uitdieping uitstekend kon worden omgevormd tot haven. Deze haven zou veel meer bescherming bieden dan de Rede van Texel. In 1779 liet stadhouder Willem V de mogelijkheden van een nieuwe haven onderzoeken. Er was veel tegenstand vanuit de steden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik, die in een concurrerende haven een serieuze bedreiging zagen voor de toch al kwakkelende economie in de Zuiderzeehavens. Toch werd er in 1781 besloten het Nieuwe Diep voor zeeschepen geschikt te maken en in 1782 waren de eerste werkzaamheden al gedaan. In de jaren erna werd de haven verder uitgediept tot er een moderne getijhaven ontstond.   Oude Rijkswerf van Den Helder Het Nieuwe Diep werd oorspronkelijk ingericht als veilige haven voor de koopvaardij. Hoewel de Helderse bevolking van de nieuwe haven profiteerde, kwam het niet tot een stadsuitbreiding, omdat er langs het Nieuwe Diep officieel niet gebouwd mocht worden. Voor het eerst in de Franse tijd werd begonnen met de aanleg van een marinehaven. De Stelling Den Helder, een ring van forten rond Den Helder en de havens, werd ook gebouwd. Huisduinen viel buiten deze bescherming, maar kreeg een eigen fort, Fort Kijkduin. Na het vertrek van de Fransen in 1814[2] bleef de marine in Den Helder, die de haven uitbouwde tot haar belangrijkste steunpunt.  In 1824 werd de haven door de aanleg van het Noord-Hollandsch Kanaal met het binnenland verbonden. Dit betekende dat Den Helder een voorhaven werd van Amsterdam. De gevolgen bleven beperkt door de status van "onvrij territoir", die in de Napoleontische tijd aan Den Helder was gegeven ter voorkoming van smokkel. Goederen mochten alleen uit de zeeschepen worden overgeladen op lichters om dan naar Amsterdam te worden gevaren. Elke andere havenactiviteit was verboden. In 1844 wilde de regering de status opheffen, maar Amsterdam wist een besluit nog te traineren tot 1850.  Pas na 1850 kon Den Helder tot bloei komen. De stad werd fors uitgebreid en het centrum verplaatste zich naar het gebied tussen de rijkswerf en de Oude Helder. Er kwam een spoorverbinding met Amsterdam, er werden nieuwe kerken gebouwd, langs de grachten ontstonden volkswijken als de Visbuurt.  De stad binnen de linie kreeg haar huidige omvang in de jaren 30 van de vorige eeuw. Den Helder was een welvarende stad met een druk uitgaansleven, zoals dat paste bij een havenstad, en een hoog voorzieningenniveau. De marine was een betrouwbare werkgever, wat juist in de crisistijd veel nieuwe inwoners naar Den Helder deed trekken.

Zie verder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Helder#Geschiedenis

Vlag van Den Helder     Wapen van Den Helder

Bron: Wikipedia